26 Haziran 2011

Cinsel Gelişim ve Freud

Aslında öğretmen adaylarının bildiği bir konu bu ama yeterince anlaşıldığından şüpheliyim. Sadece çalışıp geçilecek bir konu değil bu. Herkesin özellikle de her ebeveynin çok iyi bilmesi gereken bir konu, bu yüzden de ekliyorum buraya ayrıntılarıyla.

Freud, bireyin kişisel gelişiminin beş dönemden oluştuğunu söylüyor:
1) Oral Dönem
2) Anal Dönem
3)  Fallik Dönem
4) Gizil (Latans) Dönem
5) Genital Dönem

Oral Dönem
0-18 aylık çocukların içinde bulunduğu dönem oral dönem oluyor efenim. Bu döneme, Freud'un "id" olarak belirttiği ilkel benlik hakimdir. Çocuk bu dönemde annesine bağımlıdır. Bu dönemde temel eylem "emme"dir. Çocuk emerek beslenir. Sadece beslenmek için değil dünyayı tanımak için de ağzını kullanır. Gördüğü herhangi farklı bir şeyi ağzına götürme isteği bundandır.
Yine bu dönemde ihtiyaçlarının annesi tarafından karşılanmasıyla "verme-alma" duygularını tanır. Eğer çocuğun ihtiyaçları bu dönemde sağlıklı bir şekilde -ne az ne çok- karşılanırsa çocuk karşısındaki insanlara yardım etmeyi seven ve bunu karşılık beklemeden yapan biri olabilir. Aksi durumlarda saplanma olabiliyor.

Oral döneme Saplanma (Fiksasyon ya da Asılı Kalma)
Çocuk, bu dönemde memeden erken ya da geç ayrılırsa başka bir ifadeyle ihtiyaçları çok ya da az karşılanırsa bu döneme yani oral döneme saplanabilir. Bu ne demektir.? İlerleyen yıllarda da bu dönemin özelliklerini gösterebilir. Oral döneme saplanan bir kişi, ilerde sigara ya da alkol bağımlısı olabilir, cinsel faaliyetlerinde ağız etkin olabilir, çok fazla yemek yiyebilir, aşırı bağlanma yaşayabilir. Aşırı saldırgan, küfreden biri de olabilir. Bunların dışında "verme-alma" dengesini sağlayamadığı için insanlara karşılık beklemeden yardım etme duygusunu edinemez, yaptığı her şeyin bir karşılığını bekler hale gelebilir.

Anal Dönem
1,5- 3 yaş arası çocukların içinde bulunduğu dönem. Bu dönem tuvalet eğitimi için kritik dönemdir. Kritik dönemden kasıt, tuvalet eğitimi bu dönemde edinilmezse bir sorun var demektir. Bu dönemde çocuk tuvalet kontrolünü öğrenir, dışkıların atılmasının gerekliliğini ve bunu insanı malum sıkıntıdan kurtaran bir haz olduğunu keşfeder.
Bu dönemde yanlış ve doğru davranış ayırt edilmeye başlanır, süperego gelişmeye başlar.
Kişi bu dönemi sağlıklı olarak atlatırsa kendi kararlarını kendi verip kararlarının sorumluluğunu alabilmeyi öğrenir. Kendine saygısı gelişir, diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilir.

Anal Döneme Saplanma (Asılı Kalma)
Çocuk eğer tuvalet kontrolü konusunda ailesinden çok fazla baskı görürse ya da bu konuda çok serbest bırakılırsa anal döneme saplanabilir.
Bu konuda baskı gören birey, dışkının atılmasının zevkini almak yerine dışkıyı değerli bir şey olarak yorumlar bu da onun ileride cimri, aşırı titiz, aşırı düzenli, inatçı, sabit fikirli olmasına sebep olabilir.
Bu konuda çok serbest bırakılan bireylerde dağınıklık, umursamazlık görülebiliyor.


Fallik Dönem
3-6 yaş arasını ifade eder. Bu dönemde cinsel duygular ve saldırganlık daha baskındır. Bu dönemde ailelerin çok fazla şikayetçi olduğu, cinsel organla oynama davranışı görülür. Bu davranış aslında normal bir davranıştır, aileler paniklememeli. Çocuk bu davranışı, bedenini tanıma amaçlı yapar. 
Bu dönemde vicdan gelişmeye başlar. Cinsel gelişim içinde yaşanan saldırganlığı vicdanı hafifletir.
Bu dönemde cinsel kimlik oluşmaya başlar. Karşı cinsi küçümseyip kendi cinsini yüceltmek sık rastlanır bir davranıştır. Yine ailelerin endişelenmemeleri ve yargılamamaları gereken bir konu daha var: mastürbasyon. Çocuklar bu dönemde sürtünme yoluyla tatmin yaşayabilirler. Bu dönemdeki çocuklar kendi cinsiyetindeki ebeveyni taklit etmeye ve cinsel kimliklerini bu yolla da edinmeye başlar. Kendi cinsiyetindeki ebeveyni taklit etmesine eder ama karşı cinsteki ebeveynini fazla benimsediği için de yine kendi cinsindeki ebeveyne düşmanlık besler. Hepimizin bildiği oedipus ve elektra karmaşaları yaşanır. Bunlara da değinmek lazım tabii.

Oedipus Karmaşası: Oedipus, Yunan mitolojisinde bir karakter. Linkten ayrıntılar okunabilir. Özetlersek, Odi'nin babası oğlundan olsun ölümün şeklinde lanetlenir. Baba da önlem olsun diye onu yok etmeye çalışır ama işler umduğu gibi gitmez ve yıllar sonra başkalarının büyüttüğü ve gerçek babasını bilmeyen Odi gelir. Şehri kurtarır ve kral olan babasını öldürüp kraliçe ile evlenir. Daha sonra işler anlaşılır tabii ama iş işten geçmiştir. İşte bu mitolojik hikayeden gelir Oedipus Karmaşası. Erkek çocuğun babasını düşman görüp annesine derin bağlılık duymasıdır. 

Elektra Karmaşası: Elektra, Yunan mitolojisindeki karakterlerden biri. Babasının öldürülmesine neden olduğunu düşündüğü annesini ve onun sevgilisini öldürüyor. Babasına büyük aşk duyan Elektra'dan ilham alan Freud da babaya düşkün olup anneye düşman olan kızlar için bu karmaşayı uygun buluyor. 

İğdişlik Korkusu: Bu, inanılmaz etkilere neden olabilen bir korku. Erkek çocuklar bu yaşlarda penislerine çok fazla anlam yükler. Bunda çevrenin de büyük etkisi bulunmakta. "Amcana pipini göstersene" cümlesine maruz kalmamış erkek çocuk yok denecek kadar az malum. "Hanimiş oğlumun pipisi" gibi cümlelerle erkeğin sahip olduğu en önemli şeyin penisi olduğu düşüncesi çocuğa daha o yaşlarda veriliyor maalesef. Çocukta da "Ya en değerli şeyimi kaybedersem..." düşüncesi baş gösteriyor. Hele de kızlarda penis olmadığını öğrenip bunun erkeklere verilmiş bir lütuf olduğunu düşündüğünde penise daha da fazla anlam yüklüyor. Bir de üstüne ceza olarak penise zarar verme konulu tehditler eklenince iğdişlik korkusu beliriyor. "Çağırın sünnetçiyi", "Keserim pipini", "çükün düşer" gibi cümlelerle pekiştirilen bu korku, ilerleyen yaşlara kadar devam edebiliyor. 
"Ben penis sahibiyim, penisim olduğu için de mükemmel biriyim, kadınlardan üstünüm" düşüncesi ta o zamanlardan gelen bir düşünce işte.
Bir de hepimizin bildiği bir gerçek var: Çoğu erkek küçücük bir çizikte dünya yıkılmışcasına tepki verebilir, azıcık bir ateşi çıksa yataklara düşebilir. Bunun nedeni de işte bu iğdişlik korkusu. Ya penisime bir şey olursa düşüncesi ile erkeklerin bazılarında böyle davranışlar ortaya çıkabiliyor.

Burada eklemem gereken bir şey var. Sünnet yaşı çok tartışılmakta malum. Sünnetin 2,5-5 yaş arasında yapılmaması gerekmekte. Sünnetle birlikte bedensel herhangi başka bir müdahale de çok mecbur kalınmadıkça bu yaşlar arasında yapılmamalı. Bu yaşlarda yapılırsa yaşadığı baskıdan dolayı iğdişlik korkusu, girişim eksikliği görülebilir. 2,5 yaşından önce ya da 8-10 yaş gibi daha ileri yaşlarda yapılması uygun. Yine de eğer sağlıkla ilgili sorunlar nedeniyle 2,5-5 yaş arasındaki çocuğun sünnet olması gerekiyorsa, çocuğa bunun uygun bir dille anlatılması hatta psikologdan yardım alınması, çocuğun hiçbir aşamada yalnız bırakılmaması, hediyeler ile ödüllendirilmesi gerekmekte.

Fallik Döneme Saplanma
Çocuk bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatamaz, davranışları aşağılamalara, ayıplamalara, yargılamalara neden olursa fallik döneme saplanabilir. Bu da aşırı çekingenliğe, karşı cinsle ilişkilerde sorunlara neden olur. Cinsel konularda fazla bağnaz, enseste aşırı tepkili ya da eğilimli olabilir. Yani yine aşırı uçlara neden oluyor. Çok uç fanteziler ya da çok uç tepkiler. Bazılarımızın porno izleyen insanları yok edelim, taşlayalım, öldürelim tepkilerinin nedeni budur işte.

Gizil (Latans) Dönem
6-12 yaşları arasındaki çocukların içinde bulunduğu dönemdir. Gizil dönem adından da anlaşıldığı üzere cinsel gelişim içinde gizli dönemdir. Çocuk, bu dönemde enerjisini okula ve derslere yönlendirir. Bu dönemde bir önceki dönemin aksine hemcinsler önem kazanır. İletişim daha çok hemcinslerledir. Çocuklar bu dönemde sosyalleşir. Yetişkinlikle olumlu iletişim kurulur. 

Gizil Döneme Saplanma
Fallikten sonrası için saplanma ifadesini kullanmak yanlış oluyor aslında ama yine de Gizil döneme saplanmayı Erikson'un kişilik gelişim kuramı ile anlatmaya çalışayım. (Onu da yazacağım yakında) Erikson, kişilik gelişim kuramında 6-12 yaş için Çalışma ve Başarılı Olmaya karşı Aşağılık Duygusu demiş. Bu ne demek? Bu dönemde eğer başarıları, çabaları sağlıklı bir şekilde yorumlanır ve gerekli takdiri görürse çocuk bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatır ve başarılı olma duygusuna sahip olur. Çocuk, bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlamaz, yaptıkları takdir görmez, alay edilir, küçümsenirse eğer aşağılık duygusuna neden olur ve bu duygu da ilerleyen yaşlarda da etkisini gösterir. "Ben salağım, ben zaten başaramam, ben yapamam ki" gibi

Genital Dönem
12-18 yaş arasındaki çocukların içinde bulunduğu dönem. Fiziksel olarak gelişim, gizil dönemdeki enerjiyi yine cinselliğe çeker. Bu da yine çeşitli çatışmalara neden olur. Cinsel organlar ile duygularının arasında bağ kurmayı öğrenir. 
Ergenlik dönemini de içine alan bu dönemde toplumda yer etmiş hurafeler çocuğun cinsel kimlik gelişimini olumsuz etkilebilir. Bu nedenle kendi cinsinden ebeveynin eğer şimdiye kadar yeterli bilgiyi vermemişse oturup tüm ayrıntıları anlatması zorunludur. Çocuğun internetten ya da arkadaş çevresinden edindiği yalan yanlış bilgilerle doldurulmaması için şart bu. Bazı erkek ebeveynler oğulları için en güzel cinsel eğitimin "deneyim" olduğunu düşünerek maalesef büyük hataya düşmekte, çocuklarını da riske atmaktalar. Bu bilgileri kitaplarda bulamazsınız malum, ama birilerinin yazması da şart değil mi? Yazalım o zaman.. Utandığı için çocuklarına cinsel bilgi veremeyen ebeveynler bazen çocuklarını para karşılığı seks yapan kişilere teslim etmeyi daha doğru bulur. Bunun normalde bile birçok riski varken, ilk birliktelik için riski çok çok büyüktür. Çocuğun cinsel organının şekline, boyuna söylenen sözler, çocuğun performansıyla edilen alaylar imalar ve verilen yalan yanlış bilgiler çocuğun ileride çok büyük sorunlar yaşamasına neden olur. Çocuğa cinsel bilgi ebeveyn tarafından tüm ayrıntılarıyla verilmeli, aksi yanlış. Bilgi verirken, penisin yapısı, ortalama penis boyu, sevişme süresi, karşı cinsin nelerden hoşlanabileceği, karşı cinsin cinsel organının yapısı, karşı cinse nasıl davranılması gerektiği gibi gibi gibi "gerçekçi" birçok bilgi verilmeli ki, bu bilgileri yalan yanlış şekilde başka yerlerden edinmesin. "Benimki 23 santim" "Bir kadına gittim 5 posta yaptım" "x'le 7 saat seviştik" (kusura bakmayın, biliyorum iğrenç ama liselilerin çoğu aralarında bunları konuşuyor) cümlelerini duyan çocuk ister istemez kendini onlarla karşılaştıracak ve hayal kırıklığına uğrayıp kendine olan güvenini kaybedecek. Bunların olmaması için ayrıntılı bilgilendirme şart.
Kız çocuk bilgilendirmesinde ise toplum biraz daha farklı malum. Kızımız namusumuz ya hani ondan. hı hı.. Bizim kültürümüzde böyle bir eğitim olsa bile elbette baba vermez bu eğitimi, tamam şansımızı fazla zorlamayalım ama anne de vermiyor arkadaş. Annenin oturup tane tane anlatması gerek tüm ayrıntıları. İlk ilişkide yaşanacakları, şu "çok önemli" zarı, zevk noktalarını, nasıl korunulması gerektiğini gibi gibi gibi... Yoksa ilk birleşmede tavana kadar kan sıçrayacağını zanneden kızınız mı olsun istersiniz? 
Bunları muhafazakar ailelerin de yapması gerekiyor, bunu özellikle belirteyim de. İlk birleşmeyi evlendiği gece yaşayacak kişiler için de cinsel bilgiler çok çok önemli. Yalan yanlış bilgilerle aşırı meraktan doğan yanlış ilişkiler ya da korkudan kaynaklanan başka sorunlar.. Hepimiz öğrendik Haydar Dümen sayesinde vaginusmusun ne olduğunu. İlk cinsel birleşmenin büyütülmesi ile yaşanan korkular nelere sebep oluyor malum işte. Yazık değil mi bu millete aaa!
İsmini hatırlayamadığım bir doktorun röportajında okumuştum. İki üniversite mezunu evleniyor. Birkaç sene sonra doktora gidiyorlar ilişkiye giremedik diye. Doktor muayene etmek istiyor. Kadın, doktora "Orası değil burası" diyerek göbek deliğini gösteriyor. Evlendiklerinden beri adam, girmek için haşat etmiş göbek deliğini. 
Varın siz düşünün gerisini.


Soru varsa sorabilirsiniz, bildiğim bir şeyse cevap veririm bilmediğim bir şeyse araştırırım sizin için. 

Bu Kadarım"İnsan karşılık veremeyeceğinden utandı mı, 
karşılık verecek kimsesi olsun istemez." Seneka

İnternette bile kalbimin kırılmasından duyduğum üzüntüyle yazıyorum bunu.
Şimdiye kadar iki kişiyle sorun yaşadım. İkisi de çok önce oldu. İlkini sadece bana yazdığı yorumlardan biliyordum, bana hitap etmeyen şeyler yazdığı için de aboneliğinden ayrıldım. Sen misin aboneliğimden ayrıldın diye bana demediğini bırakmadı. 40'lı yaşlarında bir öğretmenmiş herhalde. Ben öğretmen oldum, oh canıma değsin sen olamadın ya, senden öğretmen de olmaz zaten sen sigara içiyorsun, inşallah sınavı kazanamazsın, benim blogum şu kadar yorum alıyor seninki şu kadar gibi saçma sapan bir şeyler söyledi. Ablanın kafa gitmiş dedim ses etmedim.
İkincisi arkadaşım, dostum dediğim insandı. Ne oldu da oldu bilmiyorum küstü bana. Asılmalarını, saçma sapan tacizlerini arkadaşça karşıladığım ve idare ettiğim için herhalde bilemiyorum. 
İkisi de umurumda değil, sadece arkamdan kim bilir neler söylediler diye düşünüyorum aklıma geldikçe o kadar bir de "dostum" dediğim bir iki kişiye bu olayları anlatmışlığım var bu olayları bilip kendilerini korusunlar diye.. 

Ben hep söylüyorum, buradaki arkadaşlarım haricinde kimseyle görüşmüyorum diye. Nedeni yanlış anlaşılıyor olabilir, açıklayayım. Gayet de arkadaş olunabilir bir insanım hatta yapışkan arkadaşlık talepleri de sıklıkla gelmekte (internet haricinden bahsediyorum). Hepsini büyük bir özveri ile savmaktayım. Çünkü arkadaşlıkların ikiyüzlülük üzerine kurulu olduğunu çok çok çok önceden anlamış biriyim. Bunu bildiğim halde sırf arkadaşlığa ihtiyacı olan insanları mutlu etmek için onların arkadaşlığına katlanıp yine aynı boku yemişliğim de yok değil. 
Kızın biri intihara kalkıştı. Daha önce canım cicim deyip onu seven kimse yüzüne bakmadı, dikkat çekiyor bilmem ne dediler, kızın arkasından konuştular. Ben yanında oldum, onunla vakit geçirdim. Sonra kız benim o dönem birlikte olduğum erkekle sevgili oldu. Bunu ve buna benzer çoook şeyi yaşadım. 
Düşmanımdan gelen hemen hemen hiçbir şey canımı yakmıyor, çünkü biliyorum ki o düşman ve zaten işi bu, huzur kaçırmak. Ama arkadaşlardan gelen canımı çok yakıyor ve belki de kendimi korumak için samimi arkadaşlıklardan uzak duruyorum. İnternet de bunun için güzel imkanlar veriyor bana. Blog sağ olsun, yorumlar sayesinde güzel kalpli insanlarla iletişim kurabiliyorum. Farklı ortamlarda fikir alışverişi yapabiliyorum, şudur budur.

İnternetin bir güzelliği de görmek istemediğin insanları görmeyebiliyorsun. Aynı sınıfta dört sene geçirmek zorunda değilsin. Ama insanlar bunu anlayamıyor. Görmek istemiyorsun ve bitiyor işte.. Kimseye bir borcun yok, kimseden bir alacağın yok. Kimseye tahammül etmek zorunda değilsin, gönder gitsin.. Burada gönder gitsin dediğim kişi benim, beni gönder yani. Her yazdığımı okumak, her gördüğün yerde selam vermek zorunda değilsin, salla. Kimseyi kovalamıyorum ben, kovalamadım yani. Bu yüzden diyorum ki, içinizde bana karşı kötü bir düşünce varsa, yani benim şımarık, ikiyüzlü, çıkarcı, yalancı, düzenbaz, yalaka olduğumu düşünüyorsanız bu düşüncenizi eğer beni gerçekten seviyorsanız, bana biraz olsun değer veriyorsanız gelip bana söyleyin belki yanlış anlamalar vardır belki size hak verir özür dilerim yok sevmiyorsanız, benden gidin. Bu kadar..  Bitti gitti. Ben beni şu kişi sildi, bu kişi engelledi, bu görmedi demiş, diyecek biri değilim. Tek beklentim yüzüme söylemediğiniz şeyleri, benim bilgim dışında başkalarına da söylememeniz. Ki bu da olması gerekendir zaten.
Ne beni kafanıza takıp kendi huzurunuzu bozun ne de huzurumun kaçmasına neden olun. 

Etrafımda olup zor zamanımda yanımda olur, zor zamanında yanında olurum dediğim insanların aslında benim sandığım gibi düşünmüyor olduğunu bilmek canımı gerçekten yakıyormuş.  

Arkadaşlık konusunda da Papatya'ya, Witchie'e sorulabilirim mesela. Onlar ayrıntıları anlatamaz ben anlatayım:
Papatya ile siyasi fikirlerimiz, yaşayışlarımız örtüşmüyor. Aslında bizi bağlayan sevginin haricinde benzerliğimiz yok belki de, ama arkadaşız. Ki benim ona yaptığım hemen hemen hiçbir şey yok. Kırk yılda bir açtığım msn'de, gtalk'ta konuşmak, yardım istemek, dertleşmek.. O anlatır, ben anlatırım, dertleşiriz. İyi bir şeyler yaptıysam söylesin, ben kötüleri söylüyorum. Papatya beni defalarca aradı mesela, ben hiç aramadım. Mesajlarına ya kontörsüzlükten ya zamanında görmediğimden cevap veremem. Msn'e, Gtalk'a anca çağırdığında gelirim. Benim, hakkında olumsuz şeyler yazdığım çoğu fikir onun onaylayıp benimsediği fikir. O blogumdaki hemen her yazıya yorum yazar, ben onun bloguna kırk yılda bir yorum yazarım. O bana hediye gönderdi, ben ona hediye gönderemedim. Daha da vardır kusurum ama kusur bu ha deyince akla gelmiyor, aklım erse kusur olmazdı zaten.

Witchie, bana attığı kartların mektupların sayısı 10 kadar var. Taaa nerelerden kart atıyor üşenmiyor, o da yetmiyor hediye gönderiyor ben götümü kaldırıp da tek bir tane bile mektup yazamadım. Buna rağmen hiç şikayet etmedi, her seferinde güler yüzüyle konuştu benimle.

Bu iki insan samimi olduğum iki insan. Bu isimlerin haricinde de mailine cevap veremediğim, telefonlarına çıkmadığım, hediyelerine hediye ile karşılık veremediğim bir sürü arkadaşım oldu. He isterim ikiden fazla olsun bu güzel insanlar ama sorun bakalım benim ne gibi bir çabam olmuş arkadaşlık için? Kendileri geldiler, ihtiyacım olan şeyi görüp beni yalnız bırakmadılar ve katlandılar tüm ilgisizliklerime.


Ayrıca hakkımda yine en önemli bilgi kaynağı eşim dediğim insan. Aynı şeyleri daha da beterlerini ona yapmamış mıyım? Nedensiz sustuğum, içime kapandığım, aramaları mesajları görmediğim gün olmuş mu


Hiç mi iyi bir şey yapmadım.?
Hiç tanımadığım insanlara saatlerimi verip dertlerini dinledim, fikirler verdim, çoğu sıkıntılarını da çözdüm. Hiç tanımadığım insanların ödevlerine yardımcı oldum elimden geldiğince, hatta günlerimi verdiğim ödevler oldu. a kişisinin bana verdiği bir sırrı b kişisine vermedim. a kişisini verdiği sır nedeniyle kafamda bile yargılamadım. 
Sorun yine, aşkın kitabını yazmışım sorun çözemediğiniz sıkıntınız varsa fikir vereyim. Ödeviniz, işiniz ne yükünüz varsa üstleneyim, omuz vereyim. Şunu paylaş, şurada şundan da bahset deyin bahsedeyim. Ailevi sıkıntılarınızı dinleyeyim, fikir vereyim.


Kimse bilemiyor içimi haliyle. Başka bir amacım yok ki benim. 4 metrekare odamdan aylarca çıkmadığım oluyor benim. Sürekli gitme fikriyle yaşıyorum, benim başka ne amacım olur ki? Birilerinin işine yarayayım, sorunlarını çözeyim, dertlerini azaltayım, bildiklerimi anlatayım bu amacım. Ömrünüzün kısa olacağını bilseniz siz ne yapardınız? Başkaları hakkında konuşarak, başkalarından bahsederek mi geçirirdiniz zamanınızı yoksa bildiğiniz azıcık şeyi de birileriyle paylaşarak, ihtiyacı olanlara yardım ederek mi?
Daha fazlasını istemekten geçtim, istesem de yapamıyorum zaten. Her gün bir avuç ilaç içiyorum, ilaçlarım olmadan nasıl bir canavara dönüştüğümü, bakkala bile gidemediğimi yazmadım mesela ama var bunlar işte.
Benim hayatımda bir kişi fazladan olsa sevinirim ama giderse de üzülmem. Kalanların sahici olduğunu bileyim yeter. Tek isteğim bu buradaki arkadaşlıklardan. 


Ayrıca:
Fikirlerimin içine tüküreyim. Bu yazdığım tüm özelliklerimin de.. Ama ne yapayım arkadaş, buyum işte, daha fazlası değilim.
Bu yazıyı neden yazdım?
Benden fazlasını beklemeyin. Siz isteyin ben vereyim ama istemediğiniz sürece benden bir şey beklemeyin. 
En fazla "Ne güzel yazmışsın"ım. Varsanız varım, yoksanız yokum. Yazdıklarım kadarım, bu kadarım. 

Dedelerin Pipilerini Gösteren İnsan Pornocu mudur Değildir

Üsturupsuz Yazar mimledi de ondan yazdım bu sefer valla kızmayın. Etiketimiz: aradılar.

asalak porno: Bu daha önce de gelmişti, yeminle ne olduğunu bilmiyorum. Bilsem yardımcı olacağım. Pasiflikle ilgili bir şey mi bu acaba hımm
2011 orospu numaraları: Güncel olmalı orospu numarası dediğin. 2008'deki numarasını kullanan orospu mu var sanki hiç
göğüs firi: Firi şart, firi olmazsa olmaz illa firi olacak. Bak firi dedim..!
pipi savaşları: Lazer kılıçlı pipi var, osmanlı tokadı atan pipi var... Bunları bir ayırt etmek lazım. 
2011 yılının en güzel pornosu: and the oscar gooooes tooooooo
ayağımı öp salak: öğh sensin salak.. Ayak diyor bir de öğh git git git
ayva suyu porno: Krem şanti, çikolata dökecek değilsiniz ya hep biraz da ayva suyu dökün diğ mi ama, hiç
başbakanın pipi nası: Eeh bunu hepimizin bilmesi lazım bence. Sen nasıl öğrenmedin ki alla alla
ben öpüşemiyorum: Ah kıyamam.. Gençler, hadi arkadaşlar, bir el atalım en yakınınızdaki kişiyi bu arkadaşın yerine de öpelim, sevaptır la
birsürü pipi resmi yada keserken: hımm pipi resmi bulması kolay da keserken nasıl bulacağız ki biz, gerçi ben onu da bulurum arkadaş. Neyse ki herkes benim kadar iyi kullanamıyor Google'ı, işte anca benim bloguma gelirsiniz siz nihahaha
cuma günü porno izlemenin günahı nedir: Cuma günü izlemek çok büyük günah. Ama çarşamba olsun, pazar olsun izleyin izleyebildiğiniz kadar sonra da birkaç pornocu diyenlere oy verin şekerlerim muaaah
erkeklerin pipisini kızlar nasıl uzatır izle: Biri bu kıza demiş ki, erkeklerin pipileri uzuyormuş. O da haklı olarak arkadaş biz nasıl uzatacağız ki bunu diye düşünmüş ve çareyi Google'da bunu aramakla bulmuş ama gel gör ki bana gelmiş gele gele. Kıyamam..
gazide ortalamalar açıklandıktan sonra itiraz edilemez: Sağ ol ya, ben bu acı gerçekle çok acı bir şekilde yüzleşmiştim. Notlar açıklandı bir baktım tek dersten kalmışım. Gittim hocaya söyledim, yanlışlıkla olmuş dedi. Ee düzeltelim dedim, artık olmaz dedi ve kös kös tek ders sınavına girdim ben yaaağ
geç boşalmanın çaresini buldum: Oh yeah, süpersin. Bunu anlatmalısın dünyaya. Çok büyük bir sorumluluk taşıyorsun şu an, bildiklerini açıkla ve tüm dünyayı kurtar yiğido.
ileri sarmalı porno izle: Ya ön sevişmesiydi bilmem nesiydi zaten iki dakika sürüyor boşalmam ne uğraştırıyorsunuz beni saçma sapan şeylerle ileri al ileri al alla alla 
köpeğin bibisini elleyen maymun: Hayvanları rahat bırakalım lütfen, rica ediyorum. Onlar da birbirlerini rahat bıraksınlar. Elleme maymuncuğum elin bibisini, herkesin bibisi kendine.
kızları çükünden öpme oyunu: Bakın son kez söylüyorum kızların çükü yok.!
lan adam pipi görmek istiyorum: Google kafa tutma lan, akıllı ol!
pipi cikler: Aman da hanimiş cikcik pipicik, hanimişmişmiş
pipi ne ki: Benim ziyaretçilerin yaşama sebebi, ben onu anladım arkadaş
pipi sığmayan porno: Pornolara sığmaz taşarız, o derece bir pipi yani düşünün
pipi ve fındık gösterme oyunları: Bunu anlamadım, fındık ne alaka. Nimeti karıştırmayalım ama olmuyor böyle
tık dedim kapım kaynanam geldi: Hoş geldin kaynana ne getirdin gargara hani bana kaygana yedim osura osura
www.seks.filim: Tıkla, izle, indir
wwwsekxporno: Tıkla, izle, indir
çok ama çok ayıp şeyler pipi ve kuku izle: Çok ayıp olacak ama olmazsa olmazım bu benim. 
çıplak kutuş ve meme emme: Kutuş kutuş pense memeler yense arkadaşım sapış arkasını dönse
10 metrelik pipi bak: Bakamam, o kadar değil görüş alanım
ben temiz bir insanım ama bitlendim ne yapmalıyım: Üzülme kardiş, bitler temiz insanları sever zaten, sıkıntı yok. Gidersin eczaneye ilacını alır bunun, saçına sürer tararsın biter gider
dinimizde sakso çaldırmak günahmı: Dinimiz müzik konusunda biraz kararsız ama iyice bir araştırmak lazım tabii.
kadın pipi ve memelerini görsene com: Com sana diyorum gov sen anla
klistoris nerededir: Klistoris hımm... Go go go turn right go go go turn left go go go stop
kıçım oyunları: Kıçım gibi oyunlarla dolu internet, adam gibi bir oyun yok arkadaş
mor eşek ai ai: bir aslan miyav dedi minik fare kükredi
haşmet seni seviyorum: Ben de seni seviyorum şekerim <3
okumalı seks hikayeleri: Bana hikaye anlatma, okurum ben kendim okurum. Okuyom ben yaa
penguenler nasıl ürer: Tozlaşma ile ürüyor onlar.
pipi gör ciddi gör: Tamam ciddi bakıyorum şu an. aaa cidden pipi aa çok şaşkınım şu an 
sabırsız olan pipi resimleri: Sabır gümüşse pipi altındır.
gitar çalmak uyumadan öncesi öğrenilir mi: Aslında öğrenilir. Beyin o kadar mükemmel bir şey ki bunu başarabilir ve yeminle dalga geçmiyorum. 
kadının guguşları: Kafeste beslenir ki bu
pipi haşmet kimdir: pippi haşmet'i sorsan söyleyecektim hıh
göt kızartma oyunları: Vay arkadaş, ne garip oyunlar yapıyor bu millet. Yapan aptal hadi de oynayana ne demeli.. Var mı gerçekten böyle oyunlar. Allah da sizi kahretmesin
1.dönem dc- olan bi ders 2.dönem ortalamayla dc+ olur mu: Olabilirdi ama sen Google'a böyle yazıp bulacağını zannettiğinden beri olmuyor bu. Kaybettin şansını çok üzgünüm.
1tane adm 1tane kzı evine gturmüş: Ayy çok helecanlı, sonra nolmuş kızz
ahmet uzunçorap: Tanışmadık kendisiyle ama soyadımız aynı değil görüyorsunuz, bir akrabalığımız yok. 
başbakanımız iyidir normaldir: Bir şey mi dedik sanki, buyrun hayrını görün tey tey
dedelerin pipilerini gösteren insan pornocu mudur? değildir: Tamam sen sor sen cevapla. Sıkıntı yok.
haber metni ben okuyom: Böyle oku zaten sen e mi? Ben de burada işsizim diyeyim. Reva mı bu he, reva mı?

pipi mantara benzer mi: Benzeyebilir. Aslında telefona, maket bıçağına, fısfısa, ayakkabı kutusuna ve vişne reçeline de benzer biraz.
annesinden pipi dayağı oyunu: Heh sizin hakkınızdan ananız gelir. Vur annesi vur
evliyken başkasıyla sevişmek günah mı: yooğ caaanım, olur mu hiç öyle şey cık cık 
not ff olunca dc- olan notlar ortalama 2'yi geçince dc + olmaz mı: Yaparız sana bir güzellik, ayıpsın kardeş