2 Nisan 2009

Teknik Servis

Görürsünüz bende bu yanlış okuma varken KPSS hayal bana :)

Eğitim bilimleri sorularından birinde sorunlu öğrencilerle ilgili bir sorunun

"Rehberlik servisine danışırım"

şıkkını

"Teknik servisine danışırım"

olarak okudum..

Gerçekten ağlamak istiyorum. Durdurun beni.!!

Ben Saçma Biriyim Seçin Beni

Efendim bendeniz Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinden Hüseyin Şevki Topuz.
 • Kronik Kpss mağduru, atanamaz öğretmen
 • Mandalina soymayı seven ama portakal soymaktan nefret eden
 • Geceleri oyun havası açıp oynayan
 • Kimliği kırık, kullanmadığı bir ehliyet sahibi
 • Sigara sever, misafir sevmez, sigara getiren misafiri sevebilir
 • Ağlamayı bilmeyen, kahkahasından da bir halt olmayan
 • Her gönülde çiçek olacağına bir gönülde orkid kanatlı olmayı tercih etsem mi etmesem mi diye düşünürken şartları değişen ve bir gönülde çiçek olan
 • Eski kitap kurdu yeni kitap koleksiyoncusu
 • Aynı hatayı tekrarlamayan yeni yeni, farklı farklı, cicili bicili hatalar yapan
 • Paranoyak ama fazla değil sadece çok düşünüp olasılık haritası çıkarıyorum ve yüksek ihtimalli olanlara inanıyorum o kadar.
 • Rûz-ı mahşerde sorarlarsa nemiz var diyecek/ Biz bu dünyâda günah etmedik insancasına
 • Bacak kadar boyu var türlü türlü huyu var
 • Sen kanımızı eyleme şemşîrine isnâd/ Ma'nâda bizim kâtilimiz gayretimizdir
 • Kimse idrâk etmedi ma'nâsını da'vâmızın/ Biz dahi hayrânıyız da'vâ-yı bî-ma'nâmızın
 • Geldüm o hâle kim bilemem şimdi ben beni
 • Tûtî-i mu'cize-gûyem ne desem lâf değil/ Çarh ile söyleşemem âyînesi sâf değil
 • Doğrudur Hakk'a özüm değme kec olsun külehim
 • Ne kırarsın ikide birde benim hâtırımı/ Gönlüm ey tıfl-ı ziyânkâr oyuncak değil a!
 • Bi-baht olanın bağına bir katresi düşmez/ Bârân yerine dürr ü güher yağsa semâdan
 • Yaşadıkça kişide artar imiş akl-ı maâş