28 Mayıs 2011

İncil'den

"İsa, haberi yaymaya başladıktan sonra ardından gelen kalabalığa:
'Ne mutlu yoksulluk ruhuna sahip olanlara; çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.
Ne mutlu alçak gönüllü olanlara; çünkü yeryüzü onlara miras kalacaktır.
Ne mutlu kederli olanlara; çünkü onlar teselli edilecektir.
Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara; çünkü onlar doyurulacaktır.
Ne mutlu merhametli olanlara; çünkü onlar merhamet görecektir.
Ne mutlu yüreği temiz olanlara; çünkü onlar Tanrı'yı görecektir.
Ne mutlu barışı sağlayanlara; çünkü onlara Tanrı'nın oğulları denecektir.
Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere; çünkü göklerin egemenliği onlarındır." 
"'Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin.' dendiğini biliyorsunuz. Ama ben size diyorum ki: Düşmanlarınızı sevin ve size zulmedenler için dua edin. Böylece göklerdeki Babanızın gerçekten evlatları olursunuz. Çünkü o, güneşini hem kötüler üzerine hem iyiler üzerine doğurur; yağmurunu hem doğrular üzerine hem doğru olmayanlar üzerine yağdırır. Eğer yalnızca sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de aynısını yapmıyor mu? Sadece kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış olursunuz ki? Putperestler de aynısını yapmıyor mu? O halde göksel babanız nasıl mükemmel ise, sizler de öyle mükemmel olun." 
"Ağza giren şey insanı kirletmez; insanı asıl kirleten ağzından çıkan sözlerdir." 
"İsa, vaazında şöyle diyordu: 'Din alimlerinden sakının! Onlar uzun kaftanlarla dolaşmaktan, meydanlarda selamlanmaktan hoşlanırlar. Havralarda ilk sıralarda, ziyafetlerde en iyi yerlerde oturmak isterler. Dul kadınların mallarını iç eden ve gösteriş için uzun uzun dua eder gibi yapan bu insanlar en ağır mahkumiyete uğrayacaklardır."

Hangisi Daha Doğru Bir Çeviri

Bir bu kadar daha var. Facebook'ta albüm yaptım. Oradan bakarsınız  e mi, kuzuşişlerim.?