2 Nisan 2009

Ben Saçma Biriyim Seçin Beni

Efendim bendeniz Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinden Hüseyin Şevki Topuz.
 • Kronik Kpss mağduru, atanamaz öğretmen
 • Mandalina soymayı seven ama portakal soymaktan nefret eden
 • Geceleri oyun havası açıp oynayan
 • Kimliği kırık, kullanmadığı bir ehliyet sahibi
 • Sigara sever, misafir sevmez, sigara getiren misafiri sevebilir
 • Ağlamayı bilmeyen, kahkahasından da bir halt olmayan
 • Her gönülde çiçek olacağına bir gönülde orkid kanatlı olmayı tercih etsem mi etmesem mi diye düşünürken şartları değişen ve bir gönülde çiçek olan
 • Eski kitap kurdu yeni kitap koleksiyoncusu
 • Aynı hatayı tekrarlamayan yeni yeni, farklı farklı, cicili bicili hatalar yapan
 • Paranoyak ama fazla değil sadece çok düşünüp olasılık haritası çıkarıyorum ve yüksek ihtimalli olanlara inanıyorum o kadar.
 • Rûz-ı mahşerde sorarlarsa nemiz var diyecek/ Biz bu dünyâda günah etmedik insancasına
 • Bacak kadar boyu var türlü türlü huyu var
 • Sen kanımızı eyleme şemşîrine isnâd/ Ma'nâda bizim kâtilimiz gayretimizdir
 • Kimse idrâk etmedi ma'nâsını da'vâmızın/ Biz dahi hayrânıyız da'vâ-yı bî-ma'nâmızın
 • Geldüm o hâle kim bilemem şimdi ben beni
 • Tûtî-i mu'cize-gûyem ne desem lâf değil/ Çarh ile söyleşemem âyînesi sâf değil
 • Doğrudur Hakk'a özüm değme kec olsun külehim
 • Ne kırarsın ikide birde benim hâtırımı/ Gönlüm ey tıfl-ı ziyânkâr oyuncak değil a!
 • Bi-baht olanın bağına bir katresi düşmez/ Bârân yerine dürr ü güher yağsa semâdan
 • Yaşadıkça kişide artar imiş akl-ı maâş

Hiç yorum yok: